การประชุมผู้ปกครอง ม.3 ในงานวัน"สานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง" ภาคเรียนที่ 1/2559 โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th