การประชุมผู้ปกครอง ม.6 เนื่องในงานวัน"สานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง" ภาคเรียนที่ 1/2559 โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โดยผู้ปกครองและนักเรียนร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากร อาจารย์ศศิธร อหิงสโก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในหัวข้อ "การเตรียมตัวศึกษาต่อในระบบแอดมิชชั่น"

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th