คณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมกับข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

ประจำปี 2559 โดย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานอัญเชิญเทียนและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานลงจากสายการบินไทยสมายล์ ณ สนามบินนานาชาติ จ.อุบลราชธานี เมื่อบ่ายวันนี้ (ศูกร์ที่ 8/7/2559) ... สื่อมวลชนบันทึกภาพทำข่าวกันอย่างคับคั่ง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th