กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ ... ตอบคำถามชิงรางวัลกันอย่างสนุกสนาน ในการร่วมรณรงค์ให้นักเรียนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และผู้ปกครองไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2557 และประเด็นสำคัญเพิ่มเติม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณเวทีชั่วคราวหน้าเสาธง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th