ชมภาพน่ารักๆของคุณครูที่จะเกษียณปีนี้ ร่วมขบวนทำบุญ 9 วัดในภาคบ่ายวันพุธที่ 13 ก.ค. 2559 ซึ่งปีนี้ มีครูที่จะเกษียณ 15 ท่าน นั่งรถรางทำบุญและถ่ายรูปร่วมกัน

ถือเป็นบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและประทับใจสำหรับผู้พบเห็นและเคยได้เรียนกับท่าน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th