นางลัดดา จิตรมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย รวมถึงการแสดงในชุดต่างๆ และการประกวดธิดาวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งผู้เข้าประกวดต่างแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆ ได้อย่างสวยงามน่ารัก

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th