นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Stem Festival 2016 "สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต" ณ ‪ศูนย์สะเต็มภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่าง‬ 2 หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (ในฐานะเจ้าของโครงการ) , นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (เจ้าบ้านจังหวัดอุบลราชธานี) , ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช (ประธานศูนย์สะเต็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย สังกัด สพม.29 ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมในงานวันแรก โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ได้แก่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ , โรงเรียนเดชอุดม , โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี , โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม , โรงเรียนปทุมวิทยากร , โรงเรียนบ้านท่าบ่อ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเครือข่ายสมทบ ได้แก่ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี , โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และหน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) , สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันจัดกิจกรรมระดับภาคตะวันออกเฉีงเหนือตอนล่าง 2 ในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนสนุกกับสะเต็ม 4 ภาค ภายใต้สโลแกน "สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต"  ติดตามชมภาพข่าวได้จากคลังภาพ โดยงานโสตทัศนศึกษา หรือในเพจ "งาน PR โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช"


 เข้าชมรายละเอียดและบรรยากาศที่เว็บสะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้ที่นี่ครับ


 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th