ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต. ดร.กมล สาดศรี ขึ้นรับโล่ บนเวทีศักยภาพ ในฐานะที่ได้รับรางวัล OBECQA ณ โรงแรมไมด้า จังหวัด นครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ส.ค 2559

... อีกหนึ่งผลงานคุณภาพที่ได้รับความภูมิใจในรอบปี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th