คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนก๊วกฮ็อกฮิว ประเทศเวียดนามที่ทำสัญญาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหราชเมื่อปี 2557 (MOU) ได้เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน

ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2559 โดยคุณครูสัมภาษณ์ สิมเสมอ..หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้รองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มทำงานและ คณะครูก็ได้ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดี เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 นอกจากนี้ยังได้ จัดเตรียมหาโฮสและดูแลประสานเรื่องที่พักให้แก่แขกผู้มาเยือนตลอดระยะเวลา 4 วันที่เดินทางมา

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th