ท่านรองผู้อำนวยการ นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง และ นายอรรณพ จันทะโสม นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "Green for Mom รวมใจไทยร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว

เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" กับทางจังหวัดอุบลราชธานี ณ อุทธยานบึงบัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระราชินีของแผ่นดิน... เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th