นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.29 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้น ม.4 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ (จากสพฐ.)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th