เช้าวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559  กิจกรรมที่หน้าเสาธงร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราชข  โดย  ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์  นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการตัดริบบิ้นเปิดอย่างเป็นทางการ

พร้อมนิมนต์พระครูวรดิตถ์โสภณ เจ้าอาวาสวัดท่าวังหินประกอบพิธีเจิมแผ่นป้ายใต้ฐานสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎ  ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  บนฐานดอกบัว  และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน  

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th