ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2559 พร้อมกันนี้...ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี

(ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้กำกับศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน (รองผู้อำนวยการ) และ ผู้กำกับธีระพล บานที ที่ได้รับโล่รางวัลผู้กำกับดีเด่นจากศูนย์ฝึก มทบ.22 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th