ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการและท่านรองฯ ทั้ง 4 กลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนหลายรายการ จากการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชน

นักประดิษฐ์ ปีที่ 9 , การทดสอบความรู้ทางวิชาการของม.อุบลฯ ประจำปี 2559 , การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 2 , การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภูมิภาค  ที่ผ่านมา  และจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรที่หน้าเสาธงโรงเรียน  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560  เวลา  08.15 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th