เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ เป็นประธานกดปุ่มเครื่องลงคะแนนเสียงและกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการดำเนินงานจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งนักเรียนที่พร้อมจะเข้ามาลงคะแนนเสียงในช่วงเช้า

ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี ในการเป็นทั้งวิทยากรแนะนำการใช้เครื่องลงคะแนน และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ลงคะแนน 3 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการกดปุ่ม

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th