เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โดยนายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th