เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560  พิธีรับมอบเก้าอี้เลคเชอร์แบบยาว ขนาด 6 ตัวจากศิษย์เก่าเบ็ญจะมะฯ จำนวน 40 ชุด มอบให้กับโรงเรียนพี่(เบ็ญจะมะฯ) และส่งต่อให้กับโรงเรียนน้อง(โรงเรียน ตชด.) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 22

ในกิจกรรมสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง โดยผู้กำกับศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานรับและมอบเก้าอี้ดังกล่าว พร้อมทั้งนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนพี่ ได้นำกล่องบริจาคเพื่อขอรับเงินสมทบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ตชด.ทั้ง 4 แห่งกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนผู้มีจิตศรัทธาที่หน้าเสาธงอีกหนึ่งโครงการ ณ พิธีการหน้าเสาธง 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th