เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.30-11.30 น. กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและทีมงานวิทยากร จัดกิจกรรมในโครงการ EAU สัญจรท้องถิ่น ครั้งที่ 7  

โดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ให้การต้อนรับ และนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 400 คนเข้ารับฟังการบรรยายอย่างสนุกสนานกับวิทยากรรุ่นพี่ ศิษย์เก่า ซึ่งดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและจีน ในกระทรวงการต่างประเทศ ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th