พิธีเปิดชุมนุมค่ายลูกเสือและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 โดย ผู้กำกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6)

พระบิดาแห่งลูกเสือไทย เพื่อเปิดงานและนำกล่าวปฏิญาณตน ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียน โดยกำหนดการเข้าค่ายลูกเสือมีทั้งหมด 3 วัน ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2560 กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th