เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม "เด็กอุบลราชธานี IQ ดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ" สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

และมีกิจกรรมแปรอักษรของนักเรียน ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียน อีกหนึ่งกิจกรรมสร้างความตระหนักให้เด็กไทยได้เสริมสร้างวินัยและสุขภาพให้แข็งแรง

ประมวลภาพและวิดีโอการแปรขบวนตัวอักษร IQ

 >>> คลิกที่นี่  <<< 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th