ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 โครงการพิเศษปีการศึกษา 2560 เป็นวันแรก วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมสุนีย์  ตริยางกูรศรี

โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เดินทางมาสมัครที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ทั้งใกล้และไกล  ซึ่งปีนี้เปิดโครงการพิเศษเพิ่ม 1 โครงการ  คือโครงการ EP ระดับ ม.ปลาย    ดังนั้นปีนี้จึงเปิดโครงการพิเศษรวมทั้งสิ้น  7 โครงการ  ได้แก่  ❤  ม.1  มีโครงการ EP , AP , YSP    ส่วนชั้น ม.4  มีโครงการ EP , EEP , FLAP , วคทส.  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th