ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย EEP เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนเข้าร่วม ดังนี้...EEP award rally , วิทยาศาสตร์สัประยุทธ์ , ฐานกิจกรรมฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสันทนาการ

<<ภาพกิจกรรม>> 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th