โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างห้องน้ำ จากบริษัท อีซูซุ ตังปัก อุบลราชธานี , บริษัท คูโบต้า เจริญชัย , สมาคมผู้ปกครองและค

รูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

<<ภาพกิจกรรม>> 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th