กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัด "พิธีไหว้ครูศิลปะ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

และมีอาจารย์พราหมณ์ ทำหน้าที่ในการประกอบพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 2560 และในระหว่างวันที่ 16-17 มิ.ย. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนศิลปะ ครั้งที่ 13 ขอเชิญชมการแสดงของนักเรียนศิลปะในทุกกิจกรรม ตลอดทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างผลงานดีเด่น

 <<ภาพกิจกรรม>>

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th