ชาวเบ็ญจะมะฯ ร้อยรวมใจ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย "ทำด้วยมือ น้อมถวายด้วยใจ" ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาุภูมิพลอดุลยเดช โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของโรงเรียน อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , ชมรมอดีตครูเบ็ญจะมะมหาราช , สมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช , เครือข่ายผู้ปกครอง , ชุมชนรอบๆโรงเรียน คณะครูและนักเรียนจิตอาสาจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆ กลุ่มละ 20 คน เช่น ลูกเสือ , เนตรนารี , ยุวกาชาด , นักศึกษาวิชาทหาร , นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และคณะกรรมการนักเรียน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีในการนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม น้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนจะเริ่มกิจกรรมรวมพลังสามัคคีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

<<ภาพกิจกรรม>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th