รงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยคณะครู นักเรียนวงโปงลางพร้อมนางรำ ร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปีที่ 116 ชื่อชุด"เซิ้งบุญบั้งไฟทวยไท้ถวายแถน" หนึ่งในบุญ "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" ที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดขึ้น วันอาทิตย์ที่  9  กรกฎาคม  2560

 <<ภาพกิจกรรม>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th