งาน "เบ็ญจะมะมหาราชก้าวไกลสู่อาเซียน" ปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่งกายด้วยชุดประจำชาติต่างๆในอาเซียน และมีซุ้มอาหารนานาชาติ ตลอดจนนิทรรศการของนักเรียนกลุ่มอาเซียนในแต่ละประเทศ ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 08.30-16.30. น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th