โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการจัดงานได้นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมถวายราชสดุดี เสร็จพิธีมีกิจกรรมยกย่องแม่ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งในปีนี้มีแม่ตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือก ๒ ท่าน แบ่งเป็นประเภทแม่ของศิษย์เก่า ได้แก่ คุณแม่วรรณี พงคพนาไกร และแม่ของศิษย์ปัจจุบัน คุณแม่บัวรินทร์ นาโพธิ์ จากนั้นจึงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่บริเวณ ด้านข้างอาคาร ๘ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

<<ภาพกิจกรรม>>

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th