ศูนย์สะเต็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival 2017 ภายใต้สโลแกน Moving Forward for Thailand 4.0 by STEM Education

โดย นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อน และ นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการ สพม.29 เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ , โรงเรียนเดชอดุม , โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ,โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ,โรงเรียนปทุมวิทยากร และโรงเรียนบ้านท่าบ่อ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล , โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรนารีวิทยา พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงอีก 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  กิจกรรม Thailand STEM Festival 2017 นี้จะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th