โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรม รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th