โครงการปลดทุกข์ สร้างสุขเพื่อลูกเบ็ญฯ กับห้องน้ำ ห้องสุขาหลังใหม่และหลังเก่า ก่อสร้างในพื้นที่่เดิมของโรงเรียน...ได้เปิดบริการให้นักเรียนได้ใช้แล้ว เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นำโดย ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช

ผู้ประสานงานและดำเนินงาน พร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำ (อีซูซุตังปัก , เชฟโรเล็ตเจริญชัย) ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งได้ทำพิธีรับมอบ ส่งต่อให้นักเรียนได้เปิดใช้บริการเป็นวันแรกแล้ว

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th