ขบวนพาเหรดกีฬาประเพณีนารีนุกูล-เบ็ญจะมะฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 โดยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาวิชาทหาร วงโยธวาฑิตและนักเรียนทั้งสองโรงเรียน เริ่มเดินขบวนพาเหรดออกจากหอประชุม 113 ปี นารีนุกูล เวลา 08.30 น. วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 สู่ถนนชยางกูร

แล้วเลี้ยวซ้ายที่หอนาฬิกาหน้า ม.ราชภัฎอุบลฯ เข้าสู่ประตูด้านหน้าทิศตะวันตกของโรงเรียนนารีนุกูล

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th