พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ม.1 , ม.2) กองเกียรติยศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (27 มกราคม ของทุกปี) ประจำปี 2561 โดย นายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และรองนายกหมู่ยุวกาชาด

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพานพุ่มและเปิดกรวยถวายราชสักการะ (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) จากนั้นสมาชิกยุวกาชาดปฏิญาณตนและสวนสนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.55 น.(คาบที่ 8 คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ณ พิธีการสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th