กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังการบรรยายจากวิทยากรด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน โดยเฉพาะช่วงที่พระอาจารย์สุขุม วรรโณภาส เจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลหัวดอน

ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณวัดป่าใหญ่ดงอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ที่บรรยายธรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างสนุกสนานด้วยสื่อวิดีทัศน์ที่นักเรียนฟังแล้วได้ความประทับใจกันอย่างล้นหลาม ณหอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th