ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานเปิดค่ายเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ(EEP) ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ซึ่งตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วันนักเรียนได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ กิจกรรมกบ้านนี้น่ารัก , บอกรักกันเบาๆนะชาว EEP , EEP เข้มแข็งแกร่งวิชาการ , พี่ EEP จะบอกน้องเอง , EEP วิทยสัประยุทธ์ ,Wizard World , ธรรมะสวัสดี EEP มีศีลธรรม , บุคลิกดีมีผลต่อความสำเร็จ (smart style EEP), EEP รุ่นใหม่ ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ , Walk Rally ฯลฯ 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th