กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ "ต้นแบบคนดี ศักดิ์ศรีแห่งเบ็ญ" ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-15.30 น. ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช #โดยพี่ๆคณะนักเรียน ม.6

ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้อง ม.4 , ม.5 ... เพื่อสานสัมพันธ์อันดีงาม ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้เป็นพี่ที่จะดูแลน้อง ปลูกฝังให้น้องมีความรักเคารพนับถือรุ่นพี่ที่อาวุโสกว่า ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th