งานชุมชนสัมพันธ์และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมปลูกฝ้ายสายบุญจุลกฐิน เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561่ ณ บริเวณสำนักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์โอทอปจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีและมอบเมล็ดพันธุ์ฝ้ายให้แก่หน่วยงาน , สถานศึกษาเพื่อนำไปปลูก ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 10 แล้วและทางโรงเรียนก็เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดด้วยดีเสมอมาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th