วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครูศิลปะ" ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 และพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนความสามารถพิเศษ ทางด้าน ศิลปะ , ดนตรี , นาฏศิลป์ ครั้งที่ 14 (7-9 มิถุนายน 2561)

ซึ่ง ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายเครื่องเซ่นไหว้อัญเชิญครูและบูรพาจารย์เพื่อหนุนนำและส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ตระหนักและรำลึกถึงคุณงามความดีที่ครูศิลปะได้ถ่ายทอดวิชาแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและรับนักเรียนน้องใหม่ถวายตัวเป็นศิษย์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th