วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.22 จ.อุบลราชธานี จัดคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 ... เพื่อทดสอบสมรรถนะร่างกายและเกณฑ์การคัดเลือกในด้านต่างๆ ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนชาย ม.4 มาสมัครจำนวน 269 คน

นักเรียนหญิง ม.4 จำนวน 7 คน ซึ่งในช่วงบ่ายทางศูนย์ฝึกได้ประกาศรายชื่อผูู้ที่ผ่านการทดสอบเป็น นศท.ชายจำนวน 204 คน และหญิง 2 คน ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th