วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี  จัดกิจกรรม "ไม่พนันก็มันส์ได้" เดินรณรงค์เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไม่เล่นพนันฟุตบอล และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปราบปราบอาชญากรรม

สภ.อุบลราชธานี ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th