วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561  นักเรียนทุกระดับชั้น ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี และหอประชุมเบญจานุสรณ์

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th