วันที่ 14 มิ.ย.2561 ตัวแทนผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยการมอบหมายของว่าที่ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรม ประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กับทางจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า(ด้านล่างศาลากลางหลังเดิม) ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th