วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย สนใจในภาษาอังกฤษ จากวิทยากรและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดกิจกรรม “Inspiring of Learning English” โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากรที่มาสร้างแรงบันดาลใจในด้านภาษาต่างอังกฤษให้กับนักเรียน พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรคณะต่างๆ ให้กับน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ม.ปลาย นอกจากนี้น้องๆ ยังได้สนุกสนานเติมเต็มในภาษาอังกฤษ โดย 2 พิธีกรจากรายการ Hello English พี่ดีเจ TAQ และพี่ Rosie  ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th