ภาพความประทับใจจากกิจกรรม ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 ท่าน กล่าวอำลานักเรียนที่บริเวณพิธีการหน้าเสาธง โดยนายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการและครูภัสนี สุวรรณกูฎ อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เป็นตัวแทนครูเกษียณกล่าวอำลานักเรียน ในเช้าวันนี้(วันพุธที่ 12 ก.ย.2561) เวลา 08.09 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th