วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 รวมภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 121 รูปและทำบุญเลี้ยงพระ ต่อด้วยพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4 จุด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 121 ปี โดยมีผู้บริหาร คณะครู ครูเกษียณอายุราชการ

นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสืนสานประเพณีอันดีงามของโรงเรียน  ตั้งแต่เวลา 06.39 - 09.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และชั้นล่างอาคารสิรินธร รวมถึงการประกอบพิธีบวงสรวงทั้ง 4 จุดของโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th