วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ครบ 121 ปี ซึ่งมีผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาทั้งสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช คณะศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร คณะครูและหลายๆหน่วยงานที่มอบเงิน

สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี กิจดรรมเด่นและขาดแคลน โดย ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบทุน  เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th