วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 21 ท่าน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการ 2 ท่านที่เกษียณในปีนี้ คือ นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และ นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ เป็นผู้นำขบวนคณะครูเกษียณเข้าสู่งาน ซึ่งทางโรงเรียนจัดได้อย่างสมเกียรติ สมความภาคภูมิ  เวลา 17.00-21.00 น. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th