วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.45 น. พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม , ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10(ฝ่ายศาสนศึกษา) และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต นายกเบ็ญจะมะมหาราชสมาคมและผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่า "รวมพลังสามัคคี สร้างโดมเพื่อลูกเบ็ญฯ" เนื่องในโอกาสวันคลัายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ครบ 121 ปี พร้อมด้วยกรรมการสายบุญคณะต่างๆ ที่เป็นทั้งสายเบ็ญจะมะมหาราชสมาคม(สายศิษย์เก่า) เช่น ท่านสุทัศน์ เงินหมื่น อดีตรองนายกรัฐมนตรีและศิษย์เก่าเบ็ญจะมะมหาราช , สายสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช นำโดย ดร.วิโรจน์ เซนรัมย์ , สายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายสมพงษ์ โลมรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียน นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน , สายผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำโดย คุณครูพิมลรัตน์ สุกใส ภริยาและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชช่วยราชการที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ... เพื่อร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างอาคารโดมให้แก่นักเรียน ลูกๆเบ็ญจะมะมหาราช และใช้ในกิจการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อคณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วๆป และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานประจำโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชสืบต่อไป การสร้างอาคารโดมนี้จะก่อสร้างไว้ที่หน้าเสาธง หรือหน้าอาคารศูนย์กีฬา ซึ่งคณะกรรมการทุกๆสาย ประสานงานช่วยกันจนได้งบประมาณในระดับหนึ่ง ยอด ณ วันที่ทอดผ้าป่าประมาณ 7 แสนบาทต้นๆ ซึ่งยังรอรับการสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้...
โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม , สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช , กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง , อดีตข้าราชการครู , ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช #ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสนับสนุน #ยังคงสามารถติดต่อขอร่วมบริจาคได้ที่ บช.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบช.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เลขที่ 321-1-56712-7 (ใบเสร็จรับเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) โอนแล้วแจ้งติดต่อมาได้ที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-474423 , 045-474404-6 โทรสาร : 045-474422 ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ (ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ปชส.มทบ.22)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th