ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2561 คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้าร่วมประชุมอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

ทั้งนี้เพื่อเตรียมรับมือการรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 2/2561

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th