อีกไม่กี่วันเราชาว เขียว-แดง ก็จะได้บันทึกประวัติศาสตร์ ในกิจกรรมวิ่งการกุศล ภายใต้ชื่อ "RUN for BEN" เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ใช้ในกิจการสาธารณประโยช์ของโรงเรียน มาเตรียมความพร้อมกันครับ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th